Купить книгу
Книги нужно читать  
Антон Долин VA-банк, «Пленница, «Околофутбола smeg ka 1 va

Книгу smeg ka 1 va купить по лучшей цене

Konspektide kogumik on koostatud uue õppekava nõudeid järgides ja sisaldab gümnaasiumis käsitletavate proosa- ja draamateoste ülevaateid. Samaväärselt teose probleemide vaatlusega on tähelepanu pööratud ka ˛anrile, stiilile ja keele kujundlikkusele. Nii maailma- kui ka eesti kirjanduse teosed on reastatud kronoloogiliselt. Kogumik sobib kasutamiseks koolitunnis, aga on abiks ka iseseisvas töös ja eeldab kirjandusteose läbilugemist, sest konspektide autori tõlgendus teoseist on vaid üks võimalus paljudest.
Купоны и скидки

Помимо книги Антон Долин VA-банк, «Пленница, «Околофутбола Вас так же могут заинтересовать скидки и акции на другую литературу


Популярные книги:

Разделы